20 January 2014
20. leden 2014

Native of Třmošné near Pilsen

rodák z Třmošné u Plzně

100 Years since the Birth of Czechoslovak Illustrator and Engraver L. Jerka

100 let od narození českéhografika a rytce L. Jirky

Missing - Chybi