5 October 2011
5. říjen 2011

World Postal Day

Světový den pošty

[Scott®: 3513; POFIS®: 698]
Missing - Chybi