5 March 2008
5. březen 2008

World Stamp Exhibition, Prague 2008

Světová výstava poštovních známek Praga 2008

Missing - Chybi