5 September 2007
5. žáří 2007

Lady-Slipper Orchid [Cypripedium calceolus]

Střevíčnák pantoflíček [Cypripedium calceolus]

Southern Festoon [Zerynthia polyxena]

Pestrokřídlec podražcový [Zerynthia polyxena]

Red Helleborine [Cephalanthere rubra]

Okrotice červená [Cephalanthere rubra]

Golden Oriole [Oriolus oriolus]

Žluva hajní [Oriolus oriolus]

Missing - Chybi