22 October 2003
22. říjen 2003

Postal Savings Bank at every Post Office

Poštovní spořitelna na každé poště

Missing - Chybi