8 October 1997
8. říjen 1997

Historic Commercial Vehicles

Historická užitková vozidla

5 Pieces at 4.60 Kč - 23Kč

5 kusů à 4,60 Kč - 23 Kč

Missing - Chybi