1 July 1993
1. červenec 1993

50,000 Pieces Issued at HÚP Prague

Vydala HÚP Praha v nákladu 50 000 ks

15 Pieces at 3 Kč - 15 Kč

15 kusů à 3 Kč - 15 Kč

Missing - Chybi