25 June 1990
25. červen 1990

Milada Horakova 6-27-1950

Milada Horáková 27.6.1950

In Memory of the Voiceless Victims

Památce obětí bez praví

[Scott®: 2795; POFIS®: 2946]
Missing - Chybi