1 June 1990
1. červen 1990

Free Elections 1990

Svobodné volby 1990

[Scott®: 2791; POFIS®: 2942]
Missing - Chybi