28 March 1986
28. březen 1986

National Front Elections Program

Volební programy národní fronty

[Scott®: 2602; POFIS®: 2740]
Missing - Chybi