28 October 1985
28. říjen 1985

Moscow Metro Station

Moskevská

16th Communist Party Congress Goals

Plníme závěry XVI. sjezdu KSČ

[Scott®: 2577; POFIS®: 2715]
Missing - Chybi