5 May 1985
5. květen 1985

May Uprising of the Czech People, 1945-1985

Květnové povstání českého lidu 1945-1985

[Scott®: 2558; POFIS®: 2695]
Missing - Chybi