15 March 1985
15. březen 1985

International Peace Year 1986

Mezinárodní rok míru 1986

United Nations 1945-1985

Organizace spojených národní 1945-1985

[Scott®: 2551; POFIS®: 2689]
Missing - Chybi