25 February 1983
25. únor 1983

Revival of the Czechoslovak National Front 1948-1983

Obrozená národní fronta ČSSR 1948-1983

[Scott®: 2498; POFIS®: 2580]
Missing - Chybi