28 October 1981
28. říjen 1981

Prague Castle

Pražský Hrad

Piece of 16th Century Rennaisance Pernstein Terracotta Found in the Lobkowicz Palace

Zlomek Renesanční pernštejnské terakoty ze 16. st. nález z lobkovického paláce

[Scott®: 2384; POFIS®: 2511]
Missing - Chybi