10 June 1981
10. červen 1981

Uran Worker's Resort (High Tatras)

Zotavovna ROH - Uran (Vysokě Tatry)

Red October Worker's Resort (Stare Splavy)

Zotavovna ROH - Rudý říhen (Staré Splavy)

Worker's Recreation

Rekreace - ROH

[Scott®: 2366; POFIS®: 2491]
Missing - Chybi