17 April 1980
17. duben 1980

For the Nation - For Socialism

Za vlast - za socialismus

35 years of the National Security Corps

35 let sboru národní bezpečnosti

[Scott®: 2309; POFIS®: 2435]
Missing - Chybi