1 March 1980
1. březen 1980

King Lear

Král Lear

Shepherd's Wife

Bačova žená

Slovak National Theater

Slovenské národné divadlo 1920-1980

[Scott®: 2301; POFIS®: 2427]
Missing - Chybi