7 November 1977
7. listopad 1977

Great October Socialist Revolution 1917-1977

Veľká októbrová socialistická revolúcia 1917-1977

[Scott®: 2144; POFIS®: 2281]
Missing - Chybi