31 August 1977
31. srpen 1977

Praga 1978

Praga 1978

Vazec

Važec

[Scott®: 2127; POFIS®: 2264]
Missing - Chybi