31 August 1977
31. srpen 1977

Praga 1978

Praga 1978

Mlada Boleslav

Mladá Boleslav

[Scott®: 2126; POFIS®: 2263]
Missing - Chybi