9 May 1973
9. květen 1973

Prague Castle

Pražský hrad

Royal Legate. Illuminated manuscript before the Year 1400

Královský legát-iluminace rukopisu před r. 1400

[Scott®: 1884; POFIS®: 2031]
Missing - Chybi