1 May 1973
1. květen 1973

20 Years of Telephones in Every Czechoslovak Municipality

20 let telefonizace všech obcí ČSSR

[Scott®: 1882; POFIS®: 2028]
Missing - Chybi