7 November 1972
7. listopad 1972

Great October Socialist Revolution 1917-1972

Veľká októbrová socialistická revolúcia 1917-1972

[Scott®: 1843; POFIS®: 1991]
Missing - Chybi