27 April 1971
27. duben 1971

50 years of Organized Mountaineering

50 rokov organizovaného horolezectva

[Scott®: 1750; POFIS®: 1893]
Missing - Chybi