31 January 1969
31. leden 1969

Red Cross League 1919-1969

Liga spoločností červeného kríža 1919-1969

[Scott®: 1602; POFIS®: 1742]
Missing - Chybi