21 June 1968
21. červen 1968

Praga 1968

Praga 1968

World Postage Stamp Exhibition

Světová výstava poštovních známek

Missing - Chybi