13 November 1967
13. listopad 1967

Epitaph of Jan of Jeren

Epitaf Jana z Jeřeně

Bohemian Master from the Year 1395

Český mistr z roku 1395

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

[Scott®: 1511; POFIS®: 1651]
Missing - Chybi