22 June 1967
22. červen 1967

Sternber Palace

Šternberský palác

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

World Posdtage Stamp Exhibition

Světová výstava poštovních známek

Missing - Chybi