22 June 1967
22. červen 1967

I, Landscape Portrait 1890

Já, portrét krajina 1890

Henri Rousseau 1844-1910

Henri Rousseau 1844-1910

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

[Scott®: 1484; POFIS®: 1624]
Missing - Chybi