8 December 1966
8. prosinec 1966

Spring, from the Cycle of Seasons 1641

Jaro z cyklu roční doby 1641

Vaclav Hollar 1607-1677

Václav Hollar 1607-1677

National Gallery, Prague

Národní galerie v Praze

[Scott®: 1435; POFIS®: 1574]
Missing - Chybi