6 September 1965
6. žáří 1965

Help for the Flood Victims in Southern Slovakia

Na pomoc zaplavenym oblastiam južého Slovenska

[Scott®: 1337; POFIS®: 1472]
Missing - Chybi