29 July 1963
29. červenec 1963

Macocha

Macocha

[Scott®: 1150; POFIS®: 1325]
Missing - Chybi