10 May 1961
10. květen 1961

Peoples' House

Lidový dům

V. I. Lenin Museum

Muzeum V. I. Lenina

40 Years of Fighting for Worker's Rights

Čtyřicet let bojů za práva pracujících

[Scott®: 1050; POFIS®: 1183]
Missing - Chybi