7 November 1953
7. listopad 1953

Stalingrad

V. I. Lenin Canal

Průplav V. I. Lenina

Month of Czechoslovak=Soviet Friendship

Měsíc československo-sovětského přátelství 1953

[Scott®: 623; POFIS®: 756]
Missing - Chybi