7 November 1953
7. listopad 1953

Ten Years of Fraternal Cooperation

Deset let bratrské spolupráce

Month of Czechoslovak=Soviet Friendship

Měsíc československo-sovětského přátelství 1953

[Scott®: 621; POFIS®: 754]
Missing - Chybi