10 September 1953
10. žáří 1953

Mining is a Heroic and Honorable Profession

Hornictví je hrdinné a čestné povolání

Socialist Struggle to Complete the Plan

Socialistickým soutěžením k plnění plánu

[Scott®: 609; POFIS®: 745]
Missing - Chybi