8 May 1953
8. květen 1953

STS - Major Handle of Village Socialization

Sts-hlavní páka socialisace vesnice

[Scott®: 594; POFIS®: 731]
Missing - Chybi