30 April 1953
30. duben 1953

Workers of the World, Unite!

Proletáři všech zemí spojte se!

In Memory of May 1st 1890

Upomínka na 1 Máj 1890

Commemorative Medal Issued on May 1st 1890

Pamětni medaile vydaná k 1 Maji 1890

[Scott®: 589; POFIS®: 723]
Missing - Chybi