5 March 1953
5. březen 1953

In Honor of Frederick Vaclavek, Champion of Socialist Literature

Čest památce Bedřicha Václavka bojovníka za socialistickou literaturu

[Scott®: 579; POFIS®: 712]
Missing - Chybi