14 September 1952
14. žáří 1952

We will Meet the Five-Year Plan in Mining

Překročíme pětiletý plán v hornictví

[Scott®: 551; POFIS®: 686]
Missing - Chybi