2 August 1952
2. srpen 1952

Sports United for Socialism

Sjednocenou tělovýchovou k socialismu

[Scott®: 541; POFIS®: 674]
Missing - Chybi