31 July 1952
31. červenec 1952

United Healthcare Improves the Next Generation

Sjednocené zdravotnictví zlepšuje péči o budoucí generaci

[Scott®: 538; POFIS®: 671]
Missing - Chybi