5 May 1950
5. květen 1950

The honor of Work - The Worker Hero

Práci čest - hrdina práce

[Scott®: 407; POFIS®: 539]
Missing - Chybi