4 July 1946
4. červenec 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C24; POFIS®: L22]
Missing - Chybi