13 June 1946
13. červen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C23; POFIS®: L21]
Missing - Chybi