4 July 1946
4. červenec 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: C20; POFIS®: L18]
Missing - Chybi