28 October 1946
28. říjen 1946

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 319; POFIS®: 444]
Missing - Chybi