18 June 1945
18. červen 1945

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 283; POFIS®: 398]
Missing - Chybi