18 June 1945
18. červen 1945

[No Inscriptions]

[Bez nápisů]

[Scott®: 276; POFIS®: 391]
Missing - Chybi